• Thông báo diễn đàn công nghệ Mr.Right chính thức đi vào hoạt động! Mong nhận được nhiều sự hỗ trợ và quan tâm đông đảo giới yêu công nghê gần xa. Và có thể trở thành cộng đồng yêu công nghệ lớn nhất - bền vững - trung thực - và gắn kết nhất! ❤

    Mr.Right

    Đọc thêm