• NFT đã và đang được ứng dụng phổ cập nhất trong những loại nội dung số như âm nhạc, tranh vẽ hay các nội dung nghệ thuật khác. Ví dụ, khi người họa sỹ bán một bức họa dưới dạng NFT, khách hàng cần phải trả tiền và trở thành gia chủ của chính bản thân nó những người dân khác vẫn có thể xem bức họa đồ nhưng chỉ khách hàng mới có quyền sở hữu chính thức.

    NFT có thực lực vô hạn khi rất có thể sống sót trong tất cả các kiểu vật thể số: Tấm hình Clip âm thanh, chữ viết hay thậm chí còn là một bài đăng Twitter. NFT còn có thể là những mảnh đất nền trong các môi trường tự nhiên quốc tế ảo, là âu phục số hay quyền sử dụng ví tiền mã hóa đặc quyền

    Vậy quyền lợi mà NFT mang lại là gì? Việc mã hóa những gia tài có thể mang về những quyền lợi đáng chú ý cho toàn bộ cơ thể bán lẫn khách hàng Vì gia tài NFT rất có thể xác thực tính thật giả, quyền chiếm lĩnh rõ ràng nên việc giao dịch mua và bán cũng minh bạch nhất là với các tác phẩm thẩm mỹ mà tính thật giả rất quan trọng trong việc quyết định hành động giá trị. Bản thân người bán cũng có thể bảo đảm quyền chiếm lĩnh trí tuệ của bản thân và hưởng kết quả đó lao động 1 cách công minh hơn.
    hoặc như là trong nước ngoài Game nếu bạn oder đơn hàng các vật phẩm, nhân vật dưới dạng NFT, thì bạn là chủ sở hữu đặc quyền 100% của nó không có bất kì ai xâm phạm được. Kể cả nhà phát hành Game cũng không thể xóa nhân vật hay đồ vật của bạn.

    Đọc thêm