Nước muối là kẻ thù của đồ điện tử, cứ nhìn xác chiếc camera 10.000 USD này là rõ


Hãy đăng nhập để trả lời