Samsung bán xưởng sản xuất màn hình LCD cuối cùng cho Trung Quốc  • Các báo cáo mới từ Hàn Quốc cho biết Samsung đã tìm được đối tác bán lại nhà máy sản xuất tấm nền LCD đặt tại Tô Châu, Trung Quốc. Đây là những gì còn sót lại trong hoạt động kinh doanh LCD của Samsung để tập trung phát triển công nghệ mới.


Hãy đăng nhập để trả lời