Surface Duo là chiếc điện thoại đầu tiên buộc người dùng phải mua... smartwatch  • Surface Duo có thể được xem là một loại thiết bị điện toán cá nhân mới - một thứ tồn tại dưới hình dáng smartphone nhưng còn hơn cả một chiếc smartphone thông thường. Nó là một “chiến binh” đa nhiệm thực thụ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự hoàn hảo.


Hãy đăng nhập để trả lời