CEO HTC từ chức sau chưa đến 1 năm tại vị  • HTC vừa công bố Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Yves Maitre HTC đã từ chức vì lý do cá nhân. Vẫn còn khoảng vài ngày nữa Yves Maitre mới tròn một năm chèo lái con thuyền HTC. Hiện tại, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Cher Wang một lần nữa lại phải đảm nhận vị trí CEO.


Hãy đăng nhập để trả lời