CEO HTC Yves Maitre từ chức sau chưa đầy một năm


Hãy đăng nhập để trả lời