Facebook hạn chế chuyển tiếp tin nhắn trong Messenger để ngăn chặn nạn phát tán tin giả  • Facebook sẽ triển khai một thay đổi mới với dịch vụ nhắn tin Messenger nhằm hạn chế việc phát tán, lan truyền tin giả và các nội dung độc hại. Công ty hôm nay đã thông báo sẽ hạn chế số lượng người hoặc nhóm mà bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn đến trong Messenger.


Hãy đăng nhập để trả lời