Đánh giá tai nghe true wireless Anker SoundCore Spirit X2: Khi bao nhiêu bass cũng là không đủ  • Đối tượng người dùng của SoundCore Spirit X2 khá hẹp, nhưng cũng vì thế mà Anker có thể “toàn tâm toàn ý” tập trung vào những thế mạnh của sản phẩm, thay vì cố gắng chiều lòng tất cả mọi người.


Hãy đăng nhập để trả lời