Có phải App Store là cách duy nhất để cài đặt ứng dụng lên iPhone như bạn vẫn nghĩ?  • Epic Games cho rằng Apple độc quyền cách thức cài đặt ứng dụng lên iPhone thông qua cửa ngõ là App Store, lợi dụng vị thế này để chèn ép các đối tác và nhà phát triển phải làm theo ý họ. Nhưng liệu App Store có phải cách duy nhất để cài đặt ứng dụng lên iPhone?


Hãy đăng nhập để trả lời