Ứng dụng Reddit đạt 50 triệu lượt tải trên Play Store, nhưng nhờ cách... phá nát trải nghiệm trên trình duyệt di động  • Bất cứ ai cố gắng lướt Reddit trên trình duyệt web của điện thoại hay tablet đều sẽ nhận được một pop-up nhắc tải về ứng dụng dành cho thiết bị di động. Và điều đó thực sự mang lại lợi ích cho ứng dụng di động của họ khi nó đã chính thức đạt được 50 triệu lượt tải về trên Google Play Store.


Hãy đăng nhập để trả lời