Internet vệ tinh của Elon Musk đạt tốc độ trên 100 megabit/giây


Hãy đăng nhập để trả lời