Điện thoại Sony bán chưa tới 1,5 triệu máy nhưng vẫn báo lãi hơn 190 triệu USD?


Hãy đăng nhập để trả lời