Cách đo lượng mưa, cách hiểu lượng mưa đo được trong bản tin thời tiết  • Sự khác biệt là một điểm quan trọng khi nói tới lượng mưa, khiến việc đo lường trở nên khó khăn. Các nhà khí tượng học và các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều thiết bị đo lường cho phép họ nghiên cứu sự khác biệt đến cực đoan của lượng mưa.


Hãy đăng nhập để trả lời