Sony được Mỹ “thả cửa”, cho phép cung cấp các cảm biến hình ảnh quan trọng đến Huawei


Hãy đăng nhập để trả lời