Vì sao chipset flagship giờ đây có lẽ chẳng còn cần thiết nữa?  • Niềm đam mê với tốc độ chắc chắn là chất xúc tác cốt lõi đằng sau những sự tiến bộ về phần cứng tính toán. Những bộ xử lý mạnh mẽ hơn không chỉ làm cho các tác vụ hiện có trở nên nhanh hơn mà còn kích hoạt nhiều tính năng mới trước đây không thể thực hiện được. Chúng mang đến những khả năng mới và cho phép phần cứng vượt xa những gì chúng được thiết kế ban đầu.


Hãy đăng nhập để trả lời