Tại sao ảnh chụp từ smartphone của bạn lại quá tối hoặc quá sáng?  • Bạn đã bao giờ trải qua tình trạng quá tối hoặc quá sáng khi chụp ảnh trên smartphone chưa? Hoặc một số phần của hình ảnh trông khá đẹp nhưng những phần khác lại không hề đạt độ chi tiết tốt. Dưới đây là lý do tại sao lại như vậy và phương pháp để bạn khắc phục nó.


Hãy đăng nhập để trả lời