Genshin Impact thu 245 triệu USD trong tháng đầu ra mắt, chấm dứt sự thống trị của Tencent  • Trò chơi điện tử Trung Quốc Genshin Impact đã kiếm được một số tiền khổng lồ chỉ trong tháng đầu tiên phát hành, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày thống trị của Tencent ở thị trường game di động.


Hãy đăng nhập để trả lời