Tại sao có lúc thời gian trôi nhanh, có lúc lại chậm rề rề?  • Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh trong một ngày bận rộn hoặc cảm thấy nó kéo dài khi bạn liên tục nhìn đồng hồ để chờ đến giờ hẹn bạn gái? Tại sao thời gian dường như nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào những gì khác đang diễn ra?


Hãy đăng nhập để trả lời