LG sẽ thuê đối tác bên ngoài để sản xuất điện thoại mới


Hãy đăng nhập để trả lời