Lợi nhuận của Vingroup tăng gấp đôi nhờ bất động sản, xe hơi và smartphone  • Tập đoàn Vingroup mới đây đã báo cáo mức lợi nhuận tăng 102% trong quý thứ ba sau khi thành công với 3 dự án bất động sản thành công và sự tăng trưởng đến từ các công ty con sản xuất xe và smartphone.


Hãy đăng nhập để trả lời