Không thể sửa camera iPhone 12 nếu không có app độc quyền của Apple  • Cách đây chưa lâu, khi iFixit tiến hành “mổ bụng” iPhone 12 và iPhone 12 Pro, có một chi tiết rất đáng chú ý nhưng không được phát hiện ra vào thời điểm đó: có vẻ như Apple đang từng bước ngăn chặn người dùng sửa chửa iPhone, bắt đầu với camera.


Hãy đăng nhập để trả lời