Những chiếc tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới  • Mới đây, trang Covert Shores dã đăng tải một danh sách những chiếc tàu ngầm nguy hiểm nhất trên thế giới, xếp theo lượng vũ khí mà chúng có thể mang trên mình. Đứng đầu là tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ với khả năng mang theo tới 154 tên lửa hành trình.


Hãy đăng nhập để trả lời