Tin nhắn rác, cuộc gọi rác: Xử phạt còn như muối bỏ bể!  • Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân và 1 tổ chức vi phạm về tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Có lẽ đây là 2 trường hợp đầu tiên và hiếm hoi, thủ phạm phát tán tin nhắn rác và cuộc gọi rác bị xử lí, xử phạt theo qui định mới.


Hãy đăng nhập để trả lời