Vì sao smartphone không chụp được ảnh xóa mờ hậu cảnh mà phải "fake"?  • Việc chụp những bức ảnh “có chủ thể sắc nét nhưng phần hậu cạnh lại bị mờ đi” với smartphone gần như là hoàn toàn bất khả thi. Tất nhiên, đấy là không tính những xử lý bằng phần mềm mà nhiều nhà sản xuất đưa vào các chiếc smartphone của mình.


Hãy đăng nhập để trả lời