Phim Anime “Demon Slayer” là cơ hội giải cứu phòng vé giữa đại dịch?  • Phiên bản điện ảnh của anime Demon Slayer đang tạo nên một cơn bão trong cộng đồng người hâm mộ. Và đây là cơ hội cho các công ty như Sony tăng cường kiếm tiền trong bối cảnh đại dịch như hiện nay.


Hãy đăng nhập để trả lời