Toyota Innova bản 2.0V, xe cũ phù hợp với gia đình  • Nếu các phiên bản khác nhấn mạnh yếu tố thương mại thì Toyota Innova bản V được sinh ra để dành cho mục đích sử dụng gia đình hoặc nhu cầu chuyên chở cao cấp bởi thiết kế và trang bị vượt trội các phiên bản còn lại.


Hãy đăng nhập để trả lời