35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đến Bệnh viện Quân y 175 khám nhân trắc học  • Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 mong muốn các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 luôn giữ gìn và phát huy hình ảnh, đóng góp tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái cho xã hội, lan tỏa nguồn năng lực tích cực đến cộng đồng.


Hãy đăng nhập để trả lời