iPhone đã đánh mất biểu tượng của đẳng cấp xã hội ở Trung Quốc như thế nào?  • Sự kiện ra mắt iPhone 12 rất thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc. Có thể hàng triệu người đã lên kế hoạch để nâng cấp lên iPhone mới, nhưng cũng hàng triệu người khác lại chỉ trích công ty Mỹ.


Hãy đăng nhập để trả lời