NVIDIA đẩy mạnh nguồn cung cho dòng RTX 3000 mới trong quý 4 năm nay  • Theo một thông tin từ Bobantang, NVIDIA đang chuẩn bị đẩy mạnh nguồn cung cho dòng RTX 3000 mới của mình trong Quý 4/2020. Hiện tại, số lượng cụ thể được phân bổ cho mỗi nhà sản xuất AIC vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ thấy một sự gia tăng đáng kể so với thời điểm hiện tại.


Hãy đăng nhập để trả lời