Huawei đặt cược vào nhà máy chip Thượng Hải để vượt qua lệnh cấm của Mỹ


Hãy đăng nhập để trả lời