Quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử  • Bộ Công an đã ban hành Thông tư 110/2020/TT-BCA quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.


Hãy đăng nhập để trả lời