Súng cá nhân "siêu đẳng" của lực lượng đặc nhiệm Alpha Nga  • Ngoài yếu tố con người và sự khổ luyện, các trang thiết bị tối tân và vũ khí siêu đẳng, trong đó có súng cá nhân với các tính năng kỹ - chiến thuật vượt trội…, đã góp phần tạo nên chiến công và thương hiệu của lượng đặc nhiệm Alpha Nga.


Hãy đăng nhập để trả lời