'Tiệc trăng máu' cán mốc 100 tỷ đồng trở thành phim doanh thu cao nhất Việt Nam mùa dịch  • Tròn 2 tuần sau khi được chiếu tại các rạp, ‘Tiệc trăng máu’ đã cán mốc 100 tỷ đồng và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 2 tại Việt Nam trong năm 2020, cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.


Hãy đăng nhập để trả lời