Máy quét LiDAR là gì và nó được sử dụng như thế nào trên iPhone 12 Pro?  • iPhone 12 Pro là smartphone đầu tiên của Apple, tích hợp cảm biến độ sâu LiDAR vào cụm camera chính ở phía sau để đo khoảng cách và hỗ trợ lấy nét mở những môi trường thiếu sáng. Vậy thực tế thì LiDAR có thể làm gì?


Hãy đăng nhập để trả lời