Những phím tắt media giờ đây đều hoạt động với mọi trình duyệt web hiện đại  • Nhiều chiếc bàn phím rời hoặc trên laptop ngày nay đều có phím Play/Pause cùng những phím media khác, chẳng hạn như Stop, Next Trackhay Previous Track. Bạn có thể sử dụng những phím này để điều khiển YouTube, Spotify hay nhiều trang web phát nhạc hoặc video khác trên Chrome, Firefox, Safari và Edge.


Hãy đăng nhập để trả lời