Sony gián tiếp đóng cửa công ty khởi nghiệp muốn 'độ vỏ' PlayStation 5  • Nếu bạn đã theo dõi về thông tin PlayStation 5, có thể bạn sẽ biết một công ty PlateStation mới được thành lập vào giữa tháng 10, để cung cấp các tùy biến theo sở thích của người dùng dòng máy chơi game console mới của Sony.


Hãy đăng nhập để trả lời