Ai không nên leo cầu thang giảm cân?  • Leo cầu thang lâu nay thường được khuyến nghị nhưmột biện pháp giảm cân với nhiều lợi ích về sức khoẻ. Tuy thế, cũng giống nhưchạy bộ, đạp xe, nó cũng có những hạn chế đối với một số người để tránh các tổn thương lên khớp.


Hãy đăng nhập để trả lời