Nexttech và Visa hợp tác nhằm tăng cường ứng dụng các phương thức thanh toán số ở Việt Nam  • Sáng 4/11, Tập đoàn Nexttech của Việt Nam cùng Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới đã ký văn bản hợp tác 3 năm nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ tăng cường ứng dụng các phương thức thanh toán số.


Hãy đăng nhập để trả lời