Nhà mạng 80 triệu thuê bao Globe Telecom chuyển hoạt động lên đám mây  • Amazon Web Services (AWS) vừa công bố Globe Telecom, nhà mạng di động lớn nhất ở Philippines với trên 80 triệu khách hàng, đã chuyển phần lớn cơ sở hạ tầng công nghệ của mình sang nền tảng đám mây AWS để đẩy nhanh chuyển đổi số và cải thiện dịch vụ cho khách hàng.


Hãy đăng nhập để trả lời