Nhiều người Pháp lo vaccine Covid-19 là 'bom hẹn giờ'


Hãy đăng nhập để trả lời