Apple Car có thể bị "trì hoãn đến 2028 hoặc lâu hơn"  • Apple đã bắt tay phát triển một hệ thống Smart Car trong vài năm gần đây với dự án Project Titan. Giờ đây, dự án này có thêm thông tin mới liên quan đến công nghệ pin cũng như việc sản xuất hàng loạt.


Hãy đăng nhập để trả lời