'Nhầm kết quả xét nghiệm' khiến người dương tính rời khu cách ly


Hãy đăng nhập để trả lời