Nhầm kết quả xét nghiệm khiến 'bệnh nhân 1498' rời khu cách ly


Hãy đăng nhập để trả lời