Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Việt muốn số hóa chuỗi cung ứng


Hãy đăng nhập để trả lời
 


 • Nhà cung cấp của các hãng công nghệ lớn tại đông bắc Trung Quốc đang lo đứt gãy chuỗi cung ứng cuối năm do tình trạng thiếu điện trầm trọng.

  Đọc thêm

 • Nhà cung cấp của các hãng công nghệ lớn tại đông bắc Trung Quốc đang lo đứt gãy chuỗi cung ứng cuối năm do tình trạng thiếu điện trầm trọng.

  Đọc thêm

 • Nhà cung cấp của các hãng công nghệ lớn tại đông bắc Trung Quốc đang lo đứt gãy chuỗi cung ứng cuối năm do tình trạng thiếu điện trầm trọng.

  Đọc thêm

 • Với hơn 100.000 tỷ nguồn khả dụng cho phòng chống dịch và mua vaccine, ngân sách trung ương đã chi 40% và dự kiến tiếp tục chi hỗ trợ một số địa phương.

  Đọc thêm