Tiêm vaccine vẫn nhiễm nCoV 'là bình thường'


Hãy đăng nhập để trả lời