Keysight ra mắt giải pháp Open RAN toàn diện  • Keysight Technologies vừa giới thiệu một bộ giải pháp tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái gồm các nhà cung cấp và nhà khai thác mạng truy cập vô tuyến mở (O- RAN) có thể xác thực khả năng tương tác, hiệu năng, mức độ tuân thủ và an ninh của mạng 5G sử dụng thiết bị của nhiều nhà cung cấp ứng dụng các giao diện tiêu chuẩn O-RAN.


Hãy đăng nhập để trả lời