Hãng bán dẫn hàng đầu Trung Quốc cũng "khốn cùng" trước lệnh cấm từ Mỹ  • Những tưởng SMIC, nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc, có thể giúp Huawei thoát khỏi lệnh cấm vận do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra. Nhưng SMIC vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng của lệnh cấm và chịu tác động không mấy khả quan.


Hãy đăng nhập để trả lời