Người dùng cần bao nhiêu ví điện tử trong điện thoại?  • Với người dùng, không còn khó để có thể sử dụng ví điện tử và các ứng dụng thanh toán trong đời sống. Tại nhiều cửa hàng tiện lợi, quán cafe, khách hàng có thể bắt gặp các nhãn dán mã QR ở quầy thanh toán. Khách hàng chỉ cần quét mã này để có thể trả tiền dịch vụ.


Hãy đăng nhập để trả lời