Samsung Galaxy S21 5G đánh bại S20 & S10 để lập kỷ lục đặt mới về hàng trước tại Anh  • Trong một thông cáo báo chí gần đây của SamMobile, Samsung UK đã thông báo rằng nhu cầu đặt hàng trước trong nước đối với dòng Galaxy S21 đã vượt qua các dòng Galaxy S20 và S10 thế hệ trước để lập kỷ lục mới tại Anh.


Hãy đăng nhập để trả lời